Radio Tambou Live Network
Sign up Latest Topics
 
 
 


Reply
  Author   Comment  
Indie

RT life support
Registered:
Posts: 1,593
Reply with quote  #1 

Rat modé souflé

Sa té bien komancé pou nou kom dé zwazo
Toujou ensamble a békoté sous pié rozo
Lanmou nan kê’m té infini kom zétwal nan ciel
Espwa’m nan ou té imôtel presk’ iréyel
Lanmou lajan fow changé bô
Dénigré’m chak jou san rézon ni tô
Ti défô’m vini chak jou insupotable
Pandan ke fôte ou chak jou vini iréparable

Pou’m kimbé’ou anpil kozé anpil pawol
Ou déchiré ké’m kon kayé timoun lékol
Pa gin jounin san malandrin sou kow
Poutan ou pa sispan’n dim ké’m sé moun’ paw
poutan mpat jan’m sispan bow afeksyon
san jamé ô gran jamé trouvé satisfksyon
nou té promèt nou tandress ak sagess
kou dlo kokoyé bô lanmè jou séchéress

malgré imiliasyon avek movèze kompréansyon
malgré soufrans désunion ki engendré movè aksyon
nou té promet pou’n té toujou damou
kon dé crabe nan kalalou
min jodia ou pati avek yon lôt san rézon
mwen espéré ké wap tounin yon lot sézon
chéri ou modé pié’m et piw souflé
kan jalouzi jistifié ban’m têt enflé

Fan’m vraiman cé rat modé souflé …


__________________
BELLE FEMME MARTINIQUAISE INDIENNE
INDYPROD
INDYZOUK

indyzouk@live.fr
www.myspace.com/doucesheryl
Indie

RT life support
Registered:
Posts: 1,593
Reply with quote  #2 

Cé yon neg ki ékril pou yan fanm lol!!!


__________________
BELLE FEMME MARTINIQUAISE INDIENNE
INDYPROD
INDYZOUK

indyzouk@live.fr
www.myspace.com/doucesheryl
Previous Topic | Next Topic
Print
Reply

Quick Navigation:

Easily create a Forum Website with Website Toolbox.