Radio Tambou Live Network
Sign up Latest Topics
 
 
 


Reply
  Author   Comment  


Registered:
Posts: N/A
Reply with quote  #1 
Ayiti Imajinè'm.
Dé Wilgeens "AfroLatinoYoSoy" Rosenberg.
Haiti - Gaelle
Tristès ou fin mennen’m alé...
Nan yon tan mwen pat janm té yé,
Nan yon moman
Koté granmoun sèlman
Lontan té konn palé.
Dé yon Ayiti imajinè.

Mizè ou fin krazé sèvèl mwen.
Li fin platinen moral mwen
Anba vyé woulman
Vyé nèg ki prété sou do'w fo sèman
Ki fè pansé'm alé fòsé mwen...
A yon Ayiti imajinè.

Nègès mwen, tèt mwen ap pati.
Li ap chapé nan yon taksi
San limyè dévan,
Sanblé gen yon ravin pi dévan...
Pou yon avni m’pap sis.
Sou yon Ayiti Imajinè.
Previous Topic | Next Topic
Print
Reply

Quick Navigation:

Easily create a Forum Website with Website Toolbox.